Chính sách hoàn tiền

1. Điều kiện hàng hóa đạt yêu cầu đổi trả

 Sản phẩm bị mất niêm phong, bị giao sai về số lượng, thông tin và mẫu mã so với đơn đặt hàng.
 Sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, nội dung, các lỗi ẩn tì/nội tì, khác biệt so với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố của nhà sản xuất) hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển (bị biến dạng, trầy xước, vấy bẩn, nứt vỡ v.v.).
 Sản phẩm hết hạn sử dụng trước hoặc vào ngày sản phẩm được giao cho khách hàng.

2. Thời gian áp dụng đổi trả

Thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hàng để gửi yêu cầu đổi trả.

3. Thời điểm yêu cầu đổi trả sẽ được căn cứ theo:

 Nếu khách hàng gửi theo đường bưu điện hay chuyển phát: thời điểm tính theo dấu biên nhận của bưu điện hay đơn vị chuyển phát.
 Nếu khách hàng tự mang/gửi hàng tới trung tâm đổi trả: thời điểm tính khi Hương Quế  tiếp nhận sản phẩm đổi trả từ khách hàng.

4. Chi phí đổi trả

 Đối với các sản phẩm do lỗi  NCC tại điểm 1, khách hàng sẽ được miễn phí đổi trả và được giao hàng miễn phí tới địa điểm ghi trên phiếu yêu cầu đổi trả.